Giv mere tillid til borgerne

“Det er fristende at bruge magten, når man har den, men det er ikke svært. Efter min mening er det vigtigere, men også sværere, at myndighederne og regeringen viser, at de også kan give lidt slip på magten og give borgerne lidt plads til at træffe egne beslutninger om deres eget liv.

Jeg synes faktisk at den nuværende regering i store træk håndterede covid-19-epidemien helt fornuftigt – hvis vi, vel at mærke, ser bort fra den foruroligende minksag – den handlede i egentlig heller ikke om epidemien.

Det viser sig især som to problemer:

Det ene problem er et misforstået behov for at blande sig i helt private beslutninger. Eksemplerne står desværre i kø:

  • Et ungt menneskes muligheder for at komme ind på et bestemt gymnasium skal afhænge af forældrenes indkomst. Det er en meget skidt udvikling som bør få alle røde lamper til at blinke.
  • Familier på kontanthjælp får 200 kroner ekstra pr. barn fra staten, men kun hvis de bruger dem på bestemte fritidsaktiviteter.
  • En person på 26 år kan frit købe cigaretter i 2030, men det kan kæresten på 25 år ikke.
  • Minksagen er jo en kompleks og meget alvorlig juridisk sag. Men uanset jura, så viser sagen også meget tydeligt, at regeringen ikke havde de store bekymringer over at nedlukke et helt privat erhverv inde fra et kontor på Christiansborg, nærmest over en nat.


Begrundelsen er, hver gang, at Regeringen vil borgerne det godt. Det tvivler jeg sådan set ikke på, jeg synes bare at regeringen i højere grad bør lade det være op til borgerne.

Det andet problem er en stigende tendens til at ville regulere alle ansatte i den offentlige sektor:

Vi ser det i politiet, i folkeskolen, i offentlige dag og døgninstitutioner, i kommunernes plejesektor, i hele sundhedsvæsenetvæsnet, ja sågar i forsvaret: Myndighederne udsender et utal af direktiver, retningslinjer, kvalitetsstandarder og hvad det ellers hedder, der, helt ned i mindste detalje, beskriver hvad den enkelte fagperson skal gøre.

Igen: Jeg er overbevist om, at den enkelte myndighed gør det i en god mening (eller fordi de har fået besked på det). Det er bare en meget skidt udvikling vi har sat i gang:

Det viser manglende tillid til de ansatte fagpersoner, uanset om det er en folkeskolelærer, en betjent eller en social- og sundhedsassistent på et plejehjem.

Det skaber derfor usikkerhed for den enkelte medarbejder (”Har jeg nu udfyldt alle punkter på tjeklisten?”), den usikkerhed smitter af på arbejdet, uanset om man underviser børn eller skal hjælpe en psykisk syg borger.

Hvis ikke den offentlige sektor skal drukne i selvskabt administration og personalemangel, bliver vi nødt til at vise noget mere tillid til at de personer, der er uddannet til en opgave, også kan løse den.

Vi får ikke et fejlfrit samfund, heller ikke i den offentlige sektor. Vi laver alle fejl og hvis politikerne skal indføre en ny regel eller lave et nyt kontrolsystem hver gang, så skræmmer vi medarbejderne væk og spilder det offentliges penge på pseudoarbejde.

 

Myndighederne skal blande sig lidt mindre i hvordan borgerne skal leve deres liv.”