Styrk sundhedsvæsenet

“Vi kommer ret sikkert til at bruge endnu flere penge på sundhedsvæsenet i fremtiden. Vores helbred er meget vigtigt, og jeg er stor tilhænger af at vi betaler til vores sundhedsvæsen over skatten. Det er et skidt sted at skabe ulighed.

Problemet er, at behovet bare stiger og stiger: Der kommer nye og dyre behandlingsmuligheder, vi bliver ældre og får dermed flere sygdomme, og udgifterne til personale stiger også.

Jeg tror vi skal vænne os til tre nye samt en velkendt løsning:

 1. Vi skal styrke den del af sundhedsvæsenet der ligger uden for de store sygehuse, d.v.s. dels det kommunale sundhedsvæsen, som i høj grad handler om ældre og borgere med psykisk sygdom og så det vi kalder ”praksissektoren”, altså hele det system, som er bygget op omkring din praktiserende læge (herunder bl.a. de praktiserende speciallæger, fysioterapeuterne, psykologer, diætister m.v.).

  Det er ikke fordi vi skal spare på vores sygehuse. Tværtimod, er vi nødt til at opbygge noget uden for sygehusene, så vi kan beskytte sygehusene mod overbelastning og overbelægning. Vi har simpelthen ikke råd til at indlægge alle der har en sygdom på et af de store nye sygehuse.

   

 2. Vi bliver nødt til at overlade flere beslutninger til dem, der arbejder med patienterne og borgerne i dagligdagen. I 1970’erne og 80’erne var det nødvendigt at få bedre og mere effektive arbejdsgange i sundheds- og plejesektoren. Det har vi fået, men samtidig fik vi lidt for meget fokus på effektivitet, registrering, kontrol og ”standarder”. Det er sket på bekostning af noget nærvær, overblik og ja, menneskelighed.

  Vi skal ikke smide ”ledelse” på porten – den er stadig vigtig – men vi skal i højere grad turde overlade patienternes behandling og forløb, til de fagfolk der er tæt på patienterne, så de sammen med patienten og de pårørende kan træffe beslutningerne. Det er jeg overbevist om vil føre til mindre stress i sundhedsvæsenet, færre unødvendige behandlinger, mere nærvær og i sidste ende mere tilfredse patienter. Men det kræver nogle beslutninger fra Christiansborg og modet til at stå ved dem.

   

 3. Sundhedsvæsenet skal turde sige nej, og vi skal lære borgerne at ”behandling” ikke altid er det bedste. I de seneste 10-20 år er borgeren i højere grad blevet ”kunder” i sundhedsvæsenet, og sundhedsvæsenet er blevet underlagt mere kontrol. Det har medført nogle gode ting – bevidsthed om borgerens behov, bedre service, mulighed for ”frit valg” m.v.

  Men det har også medført at sundhedsvæsenet nogle gange tilbyder undersøgelser og behandlinger, der ikke er særlig gavnlige, med begrundelsen: ”Så gør vi da et eller andet.”, eller endnu værre ”Så undgår jeg en klagesag”. Konsekvenserne er skuffede forventninger, frustreret personalet og unødvendigt ressourceforbrug. Politikerne bliver nødt til at bakke op om, at vi skal behandle dem, der har mest gavn af det og nogle gange betyder det at sundhedsvæsenet skal sige: ”Det kan og skal vi ikke tilbyde”.

   

 4. Forebyggelse skal hjælpe os ud af problemerne, men det er først og fremmest ikke sundhedsvæsenets ansvar. Selvfølgelig skal sundhedsvæsenet tilbyde hjælp, når borgere skal hjælpes til at hjælpe dem selv, uanset om det handler om overvægt, psykiske problemer, ømme led eller rygestop. MEN disse problemer skal først og fremmest afhjælpes uden for sundhedsvæsenet: I opdragelsen af vores børn, i vores netværk og lokalsamfund og ved at samfundet gør det let at vælge de sunde løsninger og svært at vælge de usunde.

 

Vi skal bruge sygehusene til det de er bedst til – og hjælpe borgerne bedre i lokalområdet”

 

Christian Freitag er praktiserende læge md egen praksis og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Sjællands Storkreds. 

 

Stop lægemanglen i Danmark

Familielægen udgør en hjørnesten i det danske sundhedsvæsen. Måske lidt selvhøjtideligt sagt, nu hvor jeg selv er læge. Men der er heldigvis mange, der er enige. Desværre mangler jeg kollegaer. Bare i år 2021 stod 126.000 danskere uden egen fast læge
 

Det problem får vi ikke løst, hvis vi ikke tør handle politisk.

Det at have adgang til sin egen faste læge er én af de ting, der skaber mest lighed i sundhed.
Det har de Konservative heldigvis kæmpet for i næsten 10 år.

Det arbejde vil jeg godt være med til at fastholde:
 • Det Konservative Folkeparti har tidligere fremlagt en plan, der skal skaffe 1.500 flere praktiserende læger, sådan så alle kan få en familielæge også i fremtiden.
 • Vi skal øge antallet af pladser på speciallægeuddannelsen i almen medicin i hele landet, så vi også får praktiserende læger i hele landet.
 • Samtidig skal vi øge antallet af introduktionsstillinger på almen medicin, med 150 om året. Dette er en forudsætning for at lægerne kan søge de nye stillinger i speciallægeuddannelsen.

Dette er det eneste rigtige skridt i arbejdet for at bekæmpe lægemanglen i Danmark. En lægemangel, der truer hele vores sundhedsvæsen.
 
Princippet om at alle danskere har adgang til deres egen læge er unikt i Europa, men vi er nødt til at arbejde for det politisk.
Det vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt til Folketinget. “
 
Christian Freitag
Christian Freitag
Praktiserende læge og folketingskandidat