Invester i uddannelse, forskning og erhvervsvilkår

Når økonomien begynder at stramme til, har vi en tendens til at spare på de løsninger, som først får konsekvenser et stykke ude i fremtiden. Det er måske menneskeligt, men det ikke særlig klogt. Det gælder f.eks. vores børns uddannelse, det gælder den forskning vi skal leve af i fremtiden og det gælder hensynet til miljøet. Det gør lidt ondt nu, men det vil gavne os i fremtiden.

Vi får alle sammen færre penge til almindeligt forbrug, og vi skal nok erkende, at der vil gå lidt længere imellem at vi udskifter bilen, TV’et og mobiltelefonen og at jordomrejsen nok bliver sjældenhed. Mon ikke også vi kan leve med det?

Det er meget nemt at dele gaver ud. Men i en krise skal politikerne koncentrere sig om det der er svært: Om kun at holde hånden under de allersvageste, støtte den nødvendige forskning og uddannelse og sørge for at virksomhederne, der skal bringe os ud af krisen, ikke får nye forhindringer, men i stedet bliver stimuleret.

 

Den offentlige sektor er også nødt til selv at prioritere:

  • Der bliver nok ikke råd til alle de store byggerier, som vi kunne tænke os.
  • Det offentlige skal ikke tilbyde at dække de udgifter, som de fleste danske familier får p.g.a. krisen. Det er ikke det offentliges opgave.
  • I den offentlige administration er det en pligt for ledelsen at se på, hvor de kan frigøre noget økonomi. Det skal ikke være en ambition at offentlige kontorer skal vokse. Der bør være mere prestige i at kunne klare opgaven uden at øge budgetterne.

 

Folketinget skal koncentrere sig om statens vigtigste opgaver – og overlade ambitionerne om vækst til landets virksomheder…..