Christian Freitags holdning:

Karakterskalaen

Det skal kunne betale sig at gøre sig umage
Regeringen og venstrefløjen vil have, at karakterer skal fylde mindre, når unge skal optages på de videregående uddannelser. Vi mener, at karakterer er det mest retfærdige, enkle og gennemsigtige kriterium at vurdere ansøgeres studieegnethed ud fra. Samtidig motiverer det eleverne til at gøre sig umage i gymnasiet.

Et optagelsessystem baseret på samtaler vil være socialt skævt, fordi det er unge fra højtuddannede hjem, som har nemmest ved at tale sig til en uddannelsesplads.
Det Konservative Folkeparti vil kæmpe for et retfærdigt og gennemsigtigt optagelsessystem, hvor karakterer fortsat er afgørende, når man søger en uddannelse.

Det skal kunne betale sig at gøre sig umage.Christian Freitag stiller op til folketinget for Det Konservative Folkeparti her på Sjælland, opstillet i Slagelsekredsen. Han er praktiserende læge med egen praksis, og har en baggrund i Forsvaret.   Læs mere om Christian Freitag her.
Flere politiske holdninger